Стратегічний план

Передумови та історія створення:

Громадська організація “Когорта” зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 червня 2020 року, до цього часу з січня діяла як ініціативна група транс* людей.

Організація має ознаки неприбутковості, діє на підставі Статуту.

Наразі чисельність задіяних людей в ГО — 12 (дванадцять): транс*маскулінні та транс*фемінні люди, з них представни_ки крос-груп – людина з ВІЛ, секс працівниця, внутрішньо переміщені особи, лесбійка тощо. 

Географія членства — Київ та область, Одеса, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Івано-Франківськ.

«Когорта» є організацією транс* людей, які об’єдналися для відстоювання своїх прав і інтересів, в першу чергу, в сфері охорони здоров’я. Більшу частину діяльності на даний момент складають медіа-адвокація та мобілізація спільноти. 

Саме назва “Когорта” народилась 15 лютого 2020 року і означає згуртовану спільними ідеями, цілями, прагненнями групу людей.

Виконавча директорка організації, Анастасія Єва Домани, бере участь в соціальних проектах і заходах, спрямованих на формування толерантного ставлення суспільства до транс* людей.

Органіграма:

Цінності організації:

 • Розвиваючи себе – розвиваємо Світ.
 • Право бути собою – невід’ємне право. 
 • Повага, прийняття, залученість.
 • Депатологізація – запорука транс*здоров’я.

Місія:

Об’єднуючи транс* людей в Україні, ми забезпечуємо рівний доступ до послуг охорони здоров’я, видимість, захист прав силами самої спільноти.

Бачення:

Світ, в якому транс*люди мають можливість найкращим чином реалізувати свій потенціал. 

Принципи роботи:

1. Етичність у співпраці

2. Широке визначення трансгендерності з акцентом на людину*

3. Відкритість та прозорість

4. Гендерний баланс та різноманітність

5. Заборона на аутинг

6. Поважаємо право кожного на ту ступінь відкритості, до якої людина готова

*Трансгендерна особа, транс*людина — персона, чия гендерна ідентичність не збігається з приписаним при народженні гендерним маркером (чоловіча чи жіноча «стать» в документах). Серед трансгендерних людей можна виділити такі підгрупи:

● Транс*жінки — персони з жіночої гендерною ідентичністю, при народженні яким був приписаний чоловічий гендерний маркер.

● Транс*чоловіки — персони з чоловічою гендерною ідентичністю, при народженні яким був приписаний жіночий гендерний маркер.

● Небінарні люди — підгрупа трансгендерних людей, персони, чия гендерна ідентичність не є строго «чоловічою» або «жіночою» і не збігається з приписаним при народженні гендерним маркером (напр. агендер, бігендер, пангендер, гендерквір тощо).

Інформаційні сторінки організації:

https://www.facebook.com/cohort.ngo

https://www.instagram.com/cohort.ngo/

https://t.me/cohort_ngo

Стратегічні напрямки та завдання: 

1 – Досягнення вільного доступу до транс*компетентних послуг з охорони здоров’я:

 • Просувати цінності здоров’я та профілактики захворювань серед трансгендерних людей.
 • Надавати транс*компетентні послуги в закладах охорони здоров’я через створення системної співпраці з МОЗ, національними та міжнародними партнерами.
 • Створювати умови для впровадження МКХ-11 з позиції транс*інклюзивності.

2 – Формування транс*інклюзивного правового середовища:

 • Підвищити правову та громадську свідомість транс*спільноти.
 • Проводити моніторинг порушення прав транс*людей.
 • Аналізувати та систематизувати порушення для зміни законодавства та дотримання його виконання.

3 – Об’єднання транс*людей для покращення якості життя та реалізації потенціалу спільноти.

 • Розвивати та підтримувати громадській активізм серед транс*людей.
 • Проводити медіа-адвокацію з метою формування коректної лексики і толерантного публічного висвітлення транс*тематики.
 • Сприяти розвитку та реалізації творчого, інтелектуального, професійного потенціалу спільноти.
 • Підтримувати транс*людей в скрутних життєвих обставинах та подолання бідності. 
 • Представляти голос транс*спільноти України на регіональному та міжнародному рівнях.

Напрямок 4 — Розвиток організаційного потенціалу

 • Посилювати кадровий потенціал членів організації
 • Проводити оцінку організаційної спроможності.
 • Залучати нових членів, волонтерів та адаптувати їх.
 • Координувати діяльності шляхом проведення регулярних засідань керівних та консультативних органів.
 • Забезпечити створення та роботу Етичного комітету.

Існуючі положення та політики:

 1. Положення про членство в Громадській організації «КОГОРТА»
 2. Положення «Про Правління ГО «КОГОРТА»
 3. Положення «Про Комітет з питань етики» Громадської організації «КОГОРТА»
 4. Положення про волонтерську діяльність в Громадській організації «КОГОРТА»
 5. Положення «Про Виконавчого директора ГО «КОГОРТА»
 6. Положення про конфлікт інтересів ГО «КОГОРТА»