Стратегічний план

Передумови та історія створення:

Громадська організація “Когорта” зареєстрована в Міністерстві юстиції України 30 червня 2020 року, до цього часу з січня діяла як ініціативна група транс* людей.

Організація має ознаки неприбутковості, діє на підставі Статуту.

Наразі чисельність задіяних людей в ГО — 8 (вісім): транс*маскулінні та транс*фемінні люди, небінарні люди.

Географія членства — Київ та область, Одеса, Харків, Чернівці, Дніпро, Львів.

«Когорта» є організацією транс* людей, які об’єдналися для відстоювання своїх прав і інтересів, в першу чергу, в сфері охорони здоров’я. Більшу частину діяльності на даний момент складають медіа-адвокація та мобілізація спільноти. 

Саме назва “Когорта” народилась 15 лютого 2020 року і означає згуртовану спільними ідеями, цілями, прагненнями групу людей.

Виконавча директорка організації, Анастасія Єва Домани, бере участь в соціальних проектах і заходах, спрямованих на формування толерантного ставлення суспільства до транс* людей.

Цінності організації:

 • Розвиваючи себе – розвиваємо Світ.
 • Право бути собою – невід’ємне право. 
 • Повага, прийняття, залученість.
 • Депатологізація – запорука транс*здоров’я.

Місія:

Об’єднуючи транс* людей в Україні, ми забезпечуємо рівний доступ до послуг охорони здоров’я, видимість, захист прав силами самої спільноти.

Бачення:

Світ, в якому транс*люди мають можливість найкращим чином реалізувати свій потенціал. 

Принципи роботи:

1. Етичність у співпраці

2. Широке визначення трансгендерності з акцентом на людину*

3. Відкритість та прозорість

4. Гендерний баланс та різноманітність

5. Заборона на аутинг

6. Поважаємо право кожного на ту ступінь відкритості, до якої людина готова

*Трансгендерна особа, транс*людина — персона, чия гендерна ідентичність не збігається з приписаним при народженні гендерним маркером (чоловіча чи жіноча «стать» в документах). Серед трансгендерних людей можна виділити такі підгрупи:

● Транс*жінки — персони з жіночої гендерною ідентичністю, при народженні яким був приписаний чоловічий гендерний маркер.

● Транс*чоловіки — персони з чоловічою гендерною ідентичністю, при народженні яким був приписаний жіночий гендерний маркер.

● Небінарні люди — підгрупа трансгендерних людей, персони, чия гендерна ідентичність не є строго «чоловічою» або «жіночою» і не збігається з приписаним при народженні гендерним маркером (напр. агендер, бігендер, пангендер, гендерквір тощо).

Інформаційні сторінки організації:

https://www.facebook.com/cohort.ngo

https://www.instagram.com/cohort.ngo/

https://t.me/cohort_ngo

https://twitter.com/Cohort_ngo

Стратегічні напрямки та завдання: 

1 – Досягнення вільного доступу до транс*компетентних послуг з охорони здоров’я:

 • Просувати цінності здоров’я та профілактики захворювань серед трансгендерних людей.
 • Надавати транс*компетентні послуги в закладах охорони здоров’я через створення системної співпраці з МОЗ, національними та міжнародними партнерами.
 • Створювати умови для впровадження МКХ-11 з позиції транс*інклюзивності.

2 – Формування транс*інклюзивного правового середовища:

 • Підвищити правову та громадську свідомість транс*спільноти.
 • Проводити моніторинг порушення прав транс*людей.
 • Аналізувати та систематизувати порушення для зміни законодавства та дотримання його виконання.

3 – Об’єднання транс*людей для покращення якості життя та реалізації потенціалу спільноти.

 • Розвивати та підтримувати громадській активізм серед транс*людей.
 • Проводити медіа-адвокацію з метою формування коректної лексики і толерантного публічного висвітлення транс*тематики.
 • Сприяти розвитку та реалізації творчого, інтелектуального, професійного потенціалу спільноти.
 • Підтримувати транс*людей в скрутних життєвих обставинах та подолання бідності. 
 • Представляти голос транс*спільноти України на регіональному та міжнародному рівнях.

Напрямок 4 — Розвиток організаційного потенціалу

 • Посилювати кадровий потенціал членів організації
 • Проводити оцінку організаційної спроможності.
 • Залучати нових членів, волонтерів та адаптувати їх.
 • Координувати діяльності шляхом проведення регулярних засідань керівних та консультативних органів.
 • Забезпечити створення та роботу Етичного комітету.

Існуючі положення та політики:

 1. Положення про членство в Громадській організації «КОГОРТА»
 2. Положення «Про Комітет з питань етики» Громадської організації «КОГОРТА»
 3. Положення про волонтерську діяльність в Громадській організації «КОГОРТА»
 4. Положення «Про Виконавчого директора ГО «КОГОРТА»
 5. Положення про конфлікт інтересів ГО «КОГОРТА»
 6. Положення «Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку»
 7. Політика захисту дітей
 8. Політика захисту від сексуальної експлуатації, насильства та домагань
 9. Політика закупівель