Етичний Кодекс

                              Затверджено Загальними зборами
                              ГО «КОГОРТА» 10 жовтня 2020 року
ЗМІСТ
 1. Загальні положення
 2. Взаємовідносини членів Громадської організації «Когорта» з транс* спільнотою, державними інституціями та суспільством
 3. Взаємовідносини у межах робочого часу
 4. Чинність Кодексу, контроль за виконанням, відповідальність за порушення та порядок перегляду Етичного Кодексу  ГО «Когорта»

Дане Положення є документом, яке базується на Статуті Громадської організації «КОГОРТА» (далі – Організація) і є документальним відображенням існуючих традицій поведінки, взаємовідносин у межах Організації, усі нові члени та працівники організації зобов’язані ознайомитися з положеннями Етичного Кодексу разом зі Статутом Організації та виконувати його.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 1.1. Основні етичні цінності

Члени та працівники Організації вважають, що їм повинні бути притаманні такі етичні цінності:

 • чесність;
 • взаємоповага; 
 • порядність;
 • співчуття; 
 • альтруїзм;
 • ввічливість; 
 • емпатія

Розділ 1.2. Основні принципи діяльності

 У своїй діяльності Організація та її члени дотримуються таких основних   принципів:

 • прагнення до покращення своїх професійних навичок, висока якість роботи та послуг (в тому числі консультацій), які надає Організація, побудована на соціальній відповідальності перед спільнотою трансгендерних людей та суспільства в цілому;
 • ініціатива, творчі методи роботи, командний дух та взаємодопомога;
 • Відповідальне ставлення до конфіденційної інформації про клієнтів; 
 • Вемократичний метод ухвалення рішень;
 • Ефективне використання наявних трудових, матеріальних та фінансових ресурсів; 
 • Дбайливе ставлення до колективної власності;
 • Відданість місії, цілям та задачам Організації.
 • Працівники, члени та волонтери Організації  мають можливість особистого та професійного росту, можуть заохочуватися матеріальною або іншою винагородою.
II. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «КОГОРТА» З ТРАНС* СПІЛЬНОТОЮ, ДЕРЖАВНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ ТА СУСПІЛЬСТВОМ

Розділ 2.1. Загальні принципи взаємовідносин

У своїй щоденній діяльності Організація, її члени та працівники керуються Статутом Організації, Етичним кодексом та іншими документами, які є чинними в Організації.

ГО «КОГОРТА» є незалежною у встановленні цілей, прийнятті рішень та своїй діяльності. В той самий час, для успішної реалізації місії Організації ми вважаємо за необхідне координувати зусилля, співробітничати та створювати коаліції для виконання тих або інших завдань з іншими громадськими, політичними організаціями, ЗМІ, а також державними установами України та міжнародними організаціями.

Розділ 2.2. Взаємовідносини з транс* людьми як цільовою групою

Головною ціллю своєї діяльності працівники Організації вважають задоволення потреб трансгендерних людей, захист інтересів та відстоювання більш комфортного положення у суспільстві для них.

Працівники та члени організації, які працюють з трансгендерними людьми, повинні: 

 • поважати права та інтереси транс* людини незалежно від будь-яких ознак (національність, сексуальна орієнтація, вік, раса, соціальний статус, приналежність до крос-груп тощо) або особистих якостей транс* людини;
 • дотримуватися політики конфіденційності щодо інформації про трансгендерну людину у будь-яких випадках, окрім тих, коли сама транс* людина надала свою згоду передавати цю інформацію іншим особам, або ж за рішенням суду. З метою реалізації цього пункту транс* людина має надати письмову згоду на надання конфіденційної інформації іншим особам;
 • працівники Організації мають утримуватися від особистих стосунків з транс* персонами у робочий час.

Інформація стосовно місії, членства, діяльності та фінансування Організації є публічною для цільової групи транс* людей, а діяльність Організації — прозора.

Розділ 2.3. Взаємовідносини з громадськими організаціями, групами

Ми визнаємо будь-які способи мислення, різні типи організацій та різноманіття їх цілей.

Будь-які угоди з партнерськими організаціями або ініціативними групами укладаються внаслідок всебічного оцінювання наслідків реалізації таких угод, їх юридичної та етичної прийнятності. Неприйнятними вважаються угоди та договори, які направлені проти третьої сторони, а також ті, що порушують чинне законодавство України.

Під час захисту власної позиції та обговоренні позицій інших організацій працівники Організації, члени ГО «КОГОРТА» не дискредитують та не 

обмовляють інші організації, їх позиції та працівників. Суперечка вирішується у площині боротьби ідей та позицій, а не міжособистісних відносин сторін.

Під час створення коаліцій, мереж або інших об’єднань, ГО «КОГОРТА» бере на себе відповідальність вчасно і в повному обсязі надавати всю передбачену необхідну інформацію організаціям – партнерам для успішної взаємодії.

Розділ 2.4. Взаємодія з транс та ЛГБІК+ — організаціями, ініціативними групами

ГО «КОГОРТА» була між іншим створена для підтримки та розвитку транс* ініціативних груп та окремих активісток та активістів транс* руху України та надає такі види послуг:

 • безкоштовне навчання на тренінгах, які проводяться на базі Організації;
 • інформаційна підтримка, часткове надання власних інформаційних ресурсів; 
 • надання консультаційних послуг, юридичний супровід.

ГО «КОГОРТА» співпрацює з іншими трансгендерними, ЛГБІК+, правозахисними організаціями України, здійснює обмін досвідом, запрошує союзник_ів, активістів та активісток ЛГБТІК+ руху України та міжнародних рухів на масові заходи, семінари та конференції, які проводить Організація.

Розділ 2.5. Взаємовідносини з організаціями — донорами

ГО «КОГОРТА» шукає фінансування задля реалізації наявних ідей та виробленої стратегії. Організація не приймає фінансування якщо воно обумовлене вимогами, які суперечать місії організації та/або законодавству України.

Організація розглядає донорську організацію як партнера та будує стосунки на засадах партнерства.

Розділ 2.6. Взаємовідносини з державними органами, політичними силами, релігійними організаціями

ГО «КОГОРТА» для досягнення місії організації взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, політичними силами, релігійними організаціями. В той же час ми заявляємо, що не прагнемо підтримки лише однієї політичної сили, об’єднання або релігійного руху.

В межах такого співробітництва члени, працівники та Організація в цілому керуються Статутом Організації у своїй діяльності.

Розділ 2.7. Взаємовідносини із засобами масової інформації

Інформація опублікована у ЗМІ, яка надається ГО «КОГОРТА» повинна мати особливо виважений характер. Висловлюватися від імені Організації мають право лише члени керівних органів (Голова та члени Правління, Виконавчий директор як керівник Організації або уповноважені особи).

Кожен член Організації може давати інтерв’ю журналістам, висловлюючи власну думку з питань, які стосуються транс*спільноти та конкретної транс* людини, за винятком питань, які належать до розряду конфіденційних.

IІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ У МЕЖАХ РОБОЧОГО ЧАСУ

Розділ 3.1. Правила поведінки в офісі

Правила поведінки – основа міжособистісних стосунків працівників та членів ГО «КОГОРТА» з трансгендерними персонами, партнерами та союзниками. 

Працівникам, членам, волонтерам Організації категорично забороняється:

 • дискримінація працівників, членів, волонтерів Організації та будь-якої людини за ознаками статі, раси, етнічної групи, сексуальної орієнтації, віросповідання, віку, професійного статусу, матеріального становища, фізичного розвитку та політичних переконань, інших ознак;
 • відвідувати офіс та залишатися у робочому приміщенні у нетверезому стані або у стані наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • куріння, вживання спиртних напоїв, наркотичних або токсичних речовин у робочому приміщенні;
 • непристойна поведінка, яка суперечить етичним нормам або правилам поведінки у громадських місцях.

      Кожен працівник, волонтер та член Організації має право на: 

 • Особисте життя;
 • Вільне висловлення власної думки, відстоювання принципів та переконань. Також кожен зобов’язаний поважати право співрозмовника на вільне висловлення власної думки, відстоювання принципів і переконань. Кожен повинен додержуватися принципів конфіденційності інформації, яка була отримана в офісі, ком’юніті-центрі Організації або з інших джерел.
 • Інформація про надавачів фондів, персонал, волонтерів та відвідувачів офісу організації не може бути використана для особистих цілей або у цілях, які не співпадають з інтересами організації.
 • Не допускається використання службового приміщення для особистих стосунків з будь-яким працівником організації або представниками трансгендерної спільноти в цілому.
 • Внутрішні стосунки будуються на засадах суворого дотримання таких понять як повага до особистості, честь та гідність людини.
 • У ГО «КОГОРТА» будуть підтримані та поціновані: активна участь у заходах, які проводяться організацією, будь-яка виважена ініціатива, спрямована на розвиток транс* спільноти, а також транс* людей в цілому.
 • Волонтери не можуть самостійно діяти відносно інших організацій, фондів, компаній та суспільства, держави в цілому, а також не мають права виступати з актами протесту, партнерства, формальних обов’язків від імені керівництва або керівних органів.
 • У випадку виникнення конфліктної ситуації члени організації, представники транс* спільноти будуть вислухані та почують відповіді на свої питання.
 • У випадку заохочення або покарання будь-кого з працівників, членів організації, волонтерів діють принципи справедливості та прозорості.
 • Волонтери, члени та працівники Організації завжди отримають підтримку для відкритого висловлення критики та самокритики.
 • Працівник, волонтер або член Організації завжди отримають допомогу у ситуації, яка становить загрозу фізичного, психологічного (емоційного), економічного, сімейного насильства, сексуального переслідування та домагання, втручання в особисте життя та інших загроз, пов’язаних з честю та гідністю особистості.
 • До обов’язків кожного працівника, члена та волонтерів Організації належить утримання офісу та матеріально-товарних цінностей у ньому у належному стані, охороняти приміщення від бруду, руйнування, пожеж, затоплень та крадіжок.
 • Недопустима жорстока, агресивна, руйнівна поведінка, крадіжки та сексуальні домагання з будь якої сторони.
 • В офісі надані рівні можливості для кожного працівника або волонтера.
 • Особи, незалежно від їх службового положення, вчинивши одну з вищезазначених дій, обов’язково будуть покарані мірами дисциплінарного стягнення, або виключенням зі складу волонтерів або членів Організації, а у випадку порушення основних вимог законодавства України – у кримінальному порядку.

Розділ 3.2. Правила поведінки на заходах, що проводяться поза межами офісу

Неконфліктна поведінка — основа дружньої атмосфери та запорука гарного проведення часу на заходах, що організовує ГО «КОГОРТА» поза межами офісу (робочого приміщення) організації. Працівникам, членам Організації та відвідувачам заходів категорично забороняється:

 • приносити з собою спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, холодну та вогнепальну зброю;
 • пропагувати дискримінацію та насилля за ознаками статі, раси, віросповідання, гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, віку, професійного статусу, матеріального становища тощо;
 • підбурення до вияснення стосунків чи бійок між учасниками заходів
 • проявляти жорстокість і агресію, фізичне та психологічне (емоційне) насильство, сексуальні домагання та розбещення;
 • демонструвати непристойну поведінку, що суперечить етичним нормам або правилам поведінки у громадських місцях;
 • відвідувати заходи в стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп’яніння;
 • псувати майно, що належить ГО «КОГОРТА» чи закладу, де проводиться захід.

Працівники, члени, волонтери Організації та відвідувачі мають право на:

 • якісний відпочинок та розваги;
 • вільне висловлення власних думок;
 • безпечний та захищений відпочинок.

У разі виникнення конфліктної ситуації, для її розв’язання сторони можуть звертатися до Етичного комітету Організації.

У випадку порушення одного з вищенаведених правил, порушнику буде обмежено доступ до заходів та активностей, які проводяться Організацією.

Розділ 3.3. Моральний клімат в організації

ГО «КОГОРТА» прагне до дружньої, згуртованої атмосфери в команді. Цій меті сприяють такі принципи побудови стосунків у межах організації:

 • толерантність як до думки, вірування та переконань, так і до особливостей характеру інших членів організації;
 • піклування про кожного члена колективу, увага до його особистих проблем, неформальне спілкування за межами робочого часу або офіційних заходів;
 • захист членів організації від грубого ставлення до них, яке може бути викликане їх діяльністю в офісі, участю в публічних та масових заходах, тренінгах, конференціях, семінарах, організованих безпосередньо силами ГО «КОГОРТА» тощо;
 • кожен член колективу повинен вміти поступатися особистими інтересами заради спільної справи;- рішення спірних питань відбувається внаслідок загальної дискусії

Розділ 3.4. Керівництво Організації, Координатор_и програм

Керівництво та Координатори програм мають право приймати рішення, базуючись на цьому Кодексі. Ці рішення є обов’язковими для виконання для усіх членів Організації, працівників та бенефіціарів ГО «КОГОРТА», але вони мають бути висловлені не у дусі беззаперечного виконання, а розраховані на свідоме погодження та реалізацію. Керівництво організації визначає межі конфіденційності інформації. До конфіденційної інформації належить:

 • інформація щодо бенефіціарів організації;
 • інформація особистого характеру про членів та працівників організації; — інформація щодо витрат на програми, а також утримання організації; 
 • інформація про заробітну плату членів працівників (персоналу) організації.

Загальний баланс доходів та витрат організації не є конфіденційною інформацією та оприлюднюється у щорічних звітах організації.

Координатор_и проектів узгоджують всю фінансову та господарську діяльність з керівництвом організації та її бухгалтером.

Працівники Організації та Координатор_и проєктів – це представники організації, отже, це накладає на них підвищені вимоги до виконання етичних норм поведінки під час спілкування у межах організації та поза ними.

Важливі документи організації (протоколи засідань, накази, листи, позиційні документи, звернення, прес–релізи тощо) не можуть розповсюджуються особистим рішенням Координатор_ів проектів. Такі рішення приймаються внаслідок обговорення з керівництвом організації. В особливо відповідальних випадках у обговоренні тексту цих документів можуть брати участь члени Організації.

Розділ 3.5. Працівники офісу Організації

Для виконання статутної діяльності організація наймає штатних працівників, а також використовує постійно або тимчасово послуги фахівців, які працюють за договором або угодою. Такі працівники можуть бути або не бути членами організації. Якщо працівник не є членом організації, він повинен розділяти місію організації та лояльне відноситися до цільової групи організації.

Сфера професійних обов’язків, звітність, відповідальність за збереження конфіденційної інформації працівників, визначаються посадовими інструкціями або контрактами, договорами, угодами, на основі яких вони працюють в офісі Організації. Окрім того, штатні працівники повинні:

 • виконувати вимоги даного Кодексу стосовно роботи з бенефіціаріями;
 • використовувати обладнання та ресурси в особистих цілях у межах розумного; 
 • бути готовим замінити колегу на його робочому місці.

Штатні працівники, які є членами організації, повинні бути готові працювати в умовах недостатнього фінансування за часткову зарплату або виконувати громадські доручення без компенсації виплати.

Розділ 3.6. Вирішення конфліктних ситуацій

У випадку виникнення конфлікту організація діє у такому порядку:

 • Член організації, який вважає, що порушуються його права або не виконуються норми цього Кодексу, звертається для розгляду конфлікту до Етичного комітету організації.
 • Етичний комітет розглядає таке звернення та надає пропозиції керівництву організації, яке приймає рішення щодо усунення конфліктної ситуації.
 • Якщо це звернення не призвело до вирішення конфлікту або конфлікт пов’язаний зі стосунками з керівництвом організації, член організації має апелювати до Загальних Зборів організації.
 • Загальні Збори для вирішення конфлікту формують комісію (уповноваженого з вирішення спірного питання із залученням уповноваженого від трудового колективу) з числа найбільш авторитетних членів організації, які не задіяні у конфлікті, для розв’язання проблеми.

Вважається неприпустимим, коли член Організації для вирішення етичного питання звертається до осіб чи груп поза організацією.

ІV. ЧИННІСТЬ КОДЕКСУ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ, КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ КОДЕКСУ

Розділ 4.1. Чинність Кодексу

Виконання положень чинного Кодексу є обов’язковим для усіх членів ГО «КОГОРТА» та волонтерів. Працівникам організації не забороняється слідувати у своїй практичній діяльності нормам професійної етики вище встановлених чинним Кодексом, пропагувати їх розповсюдження серед усіх членів організації та пропонувати їх прийняття і закріплення у Кодексі.

Члени та працівники організації повинні знайомити нових членів, працівників та волонтерів організації з чинним Кодексом та вимагати від них його виконання.

Розділ 4.2. Контроль за виконанням Кодексу

Контроль за виконанням цього Кодексу покладається на Виконавчого директора організації. 

Збирання інформації про дотримання Кодексу членами організації, іншими довіреними особами організації покладається на членів Етичного комітету організації.

Розділ 4.3. Відповідальність за порушення Кодексу

За порушення Кодексу до членів організації, працівників та волонтерів можуть застосовуватися такі міри покарання:

 • оголошення про неповну відповідність до посади;
 • позбавлення членства в Організації, звільнення з посади;
 • дострокове розірвання договору про волонтерську роботу.

Застосовувати міри покарання до працівників має право керівництво організації. 

Застосовувати до працівника дві чи більше міри покарання за одну й ту саму провинність забороняється. Заочне застосування міри за порушення Кодексу неможливе.

Розділ 4.4. Внесення змін та доповнень до Кодексу

Право трактування окремих положень Кодексу належить Етичному комітету організації. 

Право перегляду Кодексу належить Загальним Зборам членів організації. Рекомендації та пропозиції щодо зміни або покращення окремих статей Кодексу приймаються на розгляд Виконавчим директором організації та набувають законної сили після затвердження Загальними Зборами членів організації.